Pompy ciepła wykorzystywane są do ogrzewania budynków. Czynnikiem roboczym jest gaz, który skrapla się przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. Ciepło uzyskiwane w tym procesie może być pobierane z powietrza, gruntu lub zbiornika wodnego.
 
Energia cieplna może być pobrana na dwa sposoby:
  • bezpośrednio - w przypadku cieczy
  • za pomocą dodatkowego wymiennika ciepła - w przypadku gruntu i powietrza