Kolektory słoneczne pozwalają w warunkach domowych wyprodukować darmowe ciepło, które może być wykorzystane na potrzeby własne tj. ogrzewanie wody użytkowej, wspomaganie centralnego ogrzewania, ogrzewanie wody w basenach kąpielowych.
 
Instalacja solarna to zespół dobranych do siebie elementów:
  • kolektory słoneczne (płaskie lub próżniowe)
  • zbiornik wody użytkowej z podwójną wężownicą
  • zespół pompowo - sterowniczy
  • zespół naczynia przeponowego
  • glikol