Budownictwo jednorodzinne realizowane na terenach nieskanalizowanych wymaga nowoczesnych, ekologicznych i tanich systemów dla rozwiązania problemu ścieków, jakimi są biologiczne oczyszczalnie ścieków.
 
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków:
  • osadnik gnilny
  • studzienka
  • rury drenażowe
  • geowłóknina