Zadaniem wentylatora jest skuteczne odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza wewnętrznego (para wodna, zarodniki grzybów i pleśni). Dobrze dobrany i poprawnie zainstalowany wentylator zapewnia odpowiednią jakość powietrza. Wentylator jest rodzajem sprężarki - zwiększa energię kinetyczną, czyli nadaje mu prędkość i wymusza ruch w określonym  kierunku.
 
Instalacje wentylacyjne możemy podzielić na kilka kategorii:
  • wentylację grawitacyjną
  • wentylację mechaniczną wywiewną, nawiewną lub nawiewno-wywiewną
  • wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła (rekuperację)
 
Rodzaje wentylatorów:
  • wentylatory osiowe
  • wentylatory odśrodkowe
  • wentylatory o przepływie mieszanym
 
Ze względu na położenie:
  • wentylatory ścienno - sufitowe
  • wentylatory kanałowe
  • wentylatory dachowe