Rury miedziane mogą być wykorzystane w instalacjach klimatyzacji i chłodzenia do wykonania przewodów doprowadzających wodę do urządzeń. Zastosowanie tego samego materiału jest korzystne dla trwałości instalacji. W specjalnym wykonaniu mogą być również wykorzystywane w instalacjach do zastosowań z czynnikami chłodniczymi.